Jogkérdés

A munkavállalói szabadság kiadásának szabályait a Munka Törvénykönyvében találhatjuk meg. A munkavállalót alap- és pótszabadság illeti meg. A munkavállalót a munkában töltött idő alapján szabadság illeti meg. E szabadság két részből tevődik össze: alap- és pótszabadságból. A hatályos szabályok szerint az alapszabadság húsz munkanap minden naptári évben. Az alapszabadságon túl, a munkavállaló életkorát figyelembe véve pótszabadság illeti meg a munkavállalót, a mértéke sávosan emelkedik. A munkavállalónak a huszonötödik életévtől egy, negyvenötödik életévétől tíz munkanap szabadság jár.